Prepress

 

komplexné tlačiarenské služby a grafický design

Hotové podklady do tlače od zákazníkov prijímame v tlačovom formáte PDF 1.3. V záujme čo najkvalitnejšieho výstupu odporúčame zákazníkom generovať tlačové PDF podľa nasledovných zásad:
  • Všetky zdrojové údaje bitmapy, vektorové ilustrácie, fonty definujte vo farebnom priestore CMYK, prípadne zadefinujte priame farby. Vyvarujte sa RGB.

  • Používajte bitmapy s rozlíšením 300dpi. Dokumenty umiestnujte na stred stránky.
  • Texty zakrivkujte.
  • Určite 3 až 5 mm spadávky symetricky vľavo, vpravo, hore, dole.
  • Generujte PDF/X-1a.
  • Vypnite ICC profily.

  • Viacstránkové dokumenty ukladajte ako viacstránkové PDF, chronologicky, nevyradené.
MICHELANGELO
ARS SPEKTRUM
© Michel Angelo 2015